Mariann Liv Thomsen

Klarsyn

Klarsyn for november 2009

Klarsyn fra Kristus Sananda

Vær hilset I Kære.

I ser lyset, og dog kan I føle det som om, at lyset ikke ser jer i denne tid. Det er som om I hele tiden skal søge lyset og være bevidst om at være i lyset. Det der tidligere har virket nemt, virker lige nu svært og dog er det som tingene alligevel lykkes og virker hele i sit udtryk. For mange kan det føles, som I spænder ben for jer selv og har fokus på det, der ikke fungerer og alt det, I ikke er så gode til.

Vi som jeres hjælpere må sige til jer, at det er angsten for det nye, der gør at I lige nu træder et skridt baglæns, hver gang I starter en fremdrift. Angsten for det nye ligger hos mange godt gemt og viser sig som en flig af mindreværd.

Bag meget af det, I hver på jeres måde tumler med lige nu, er en dyb angst. Ikke en voldsom uovervindelig angst, men en universel og grundfæstet angst, som altid har været med jer.

Se at den dybe længsel I alle har for at finde jeres universelle hjem også bære en dyb angst for adskillelse. En angst for aldrig at ” finde ” hjem igen, en angst for om det kan lykkes. I denne tid viser angsten ikke sit sande ansigt, men er mere de rynker af bekymring og irritation, der ligger i jeres personlighed.

Sandelig siger vi til jer. Vær ikke bekymret, søg ikke det svære, men gør tingene let for jer selv. I er alle en del af det store lys og lyset er med jer til alle tider. Vær tro mod jer selv og søg det, I kender som jeres inderste jeg. Når I ser de mørke sider, så anerkend dem som dele af jer. Dele I elsker og ved denne kærlighed kan transformere til gavn for jer og alle omkring jer.

Sandelig siger vi, I er i lyset og lyset er i jer. For alt hvad I skal lige nu, er at gavne jer selv. Kun ved at se det gode, I gør for jer selv og andre, kan I dele ud af jeres gaver. Når I søger at ændre på det, der ikke gavner jer, flytter I fokus og bliver indesluttet og triste ( syge ). Se på det I glædes ved og gør det med glæde.

Tag hvert øjeblik som en mulighed for at søge det gode. Se lige nu ikke bagud, men vær i fokus på det enkelte øjeblik og det gode der er til stede i nuet.

En stærk koncentration i øjeblikket kan heale de næste mange øjeblikke.

For I er i lyset og lyset er i jer.

Vi ser det og anerkender jer for det, I er.
               
Mariann Liv Thomsen 15. 11. 2009

Klarsyn for august 2009


Kristus Sananda hilser alle

  I kære børn – endnu en sommer har taget sine tag med hvert enkelt menneske. Mennesket har et billede af sommer som lys, sol og varme. Se det også i psykisk aspekt. At lyset skinner og varmer gør at nogle ting åbenbarer sig og føles måske mere nærværende. I denne sommer er nogle ting blevet mere nærværende og andre aspekter føles som om de forsvinder inden de næsten har rodfæstet sig, og det gælder både mennesker, opgaver, tanker og følelser. I de sidste par måneder og i denne måned, kan I have følelsen af at det I troede var rigtigt eller nu var sådan, pludselig har ændret sig/ forandret sig. I kan have en følelse af at det, der er det rigtige for jer, pludselig viser andre sider af sig selv, eller forandre sig uden jeres indflydelse.

I skal vide at alt og alle er meget er bevægelige lige nu og I skal ikke lægge planer for mange måneder frem, for I har ikke kontrol over jeres virkelighed. I skal være meget bevidste om at jeres personlighed / ego ønsker en stabilitet og det kendte, men den nye tids energi har ikke brug for denne stabilitet, for det er bevægelsen samtidig med at man er i nuet og det nære, der er billedet på lyset lige nu. I jeres liv og i verden vil der være en indre kamp mellem to aspekter.

Det kontrollerede, som er en bevægelse væk fra nuet og nuet som skaber af vejen frem. Det kan ses som en kamp mellem mørket og lyset, men husk at alt er godt, alt har sin værdi, men I skal være bevidste om at denne ubalance er i proces og at jeres sjæl er en del af denne proces

I kære børn vær til stede i dette øjeblik og vær i respekt og accept af alt som det er lige nu og føl det som en del af det fælles og Guddommelige. Ved dette nærvær skaber I virkeligheden, og det kan I holde fast i, ikke så meget andet. Vi siger ikke dette, fordi alt vil forandre sig for jer, men for at vise jer at virkeligheden ikke kan beskrives, men skal opleves som små glimt af Guddommelighed.

Hvis I på nogen måde har mulighed for at gavne denne virkelighed, skal I søge bevidstheden om det Guddommelige ved at være med det Guddommelige i indre væren. En indre væren som den daglige bøn, meditation eller kontakt til dit højere selv vil gavne din udvikling og fremme dit lys i den verden der lige nu åbner sig.

Vær med Gud og Gud er med dig – søg det som en daglig åbning for lyset.

                                                    5. august 2009  Mariann Liv Thomsen

KLarsyn for juli 2009

Kristus Sananda hilser alle i denne tid.

Se at denne tid er din tid, den tid der er vigtigt for dig og dit liv med dig selv. Se at din base er hele dit fundament for at være i nuet og i livet. Se at dit fundament er vigtigt at få fast forankret i alting. Nyd dit eget værd og værdsæt det, du er en del af. Se at alt omkring dig lever og gror og ved sit eget værd. Når du værdsætter dit eget værd er du med dig selv som vi Guddommelige er med alle mennesker. Kærlig og med en dyb tro på hver enkelt menneskes værd.


Brug denne tid til at sætte dig selv og dit indre og ydre liv i sammenhænge.

Se at det du gør, hænger sammen, så dine indre tanker manifesterer sig og se at dine ydre handlinger har et billede på din indre proces. Du lever i denne tid på flere planer, men flygt ikke fra disse planer, men være i det på alle måder.

Hver især har I jeres måder at forholde jer til livet på, måske søger I vandets energi, måske er det solen og lyset der trækker eller duften af blomsternes liv. Vær bevidst om at det der er tæt på dig og som fryder dit hjerte, er dit indre væsen, du færdes sammen med. Når du føler at du er utilfreds, usikker eller på anden måde i ubalance, så har du ikke følgeskab af dit indre væsen, men har fjernet dig fra en del af dig selv. Den del af dig som lige nu har brug for kontakt og omsorg. Så vær bevidst om at skabe situationer hvor du mærker den indre fred og glæde ved bare at være. Gå ture i naturen og vær bevidst om at du er til stede i alting lige nu og her. Nyd det at give dig selv tilliden til at din sjæl viser dig den indre vej som vil manifesterer sig som ydre arbejdssopgaver i løbet af den næste tid. Lige nu er det ikke vejen eller livets gaver, der skal have fokus, men at samle dine forskellige sider af dig i et guddommeligt univers i dig.

At føle sig i kontakt med alt og føle dig hjemme i alle situationer, for du har alt med dig. Du er ikke adskilt for dit indre væsen, men fuldt og helt til stede som Guddommelige lys.

Vi hilser dig som dette lys.

                                                                                                                                                                                              16. juli 2009  Mariann Liv Thomsen

Klarsyn for juni 2009

Kristus Sananda hilser alle der læser dette.

I denne tid er det vigtigt, at I fokuserer på det som bremser jer I at tage det fulde ansvar for jeres eget liv – og ikke så meget livet, men det I gør med livet. At I på alle planer er fuldt bevidst om, at I er mester i jeres eget spil, det spil I kalder livet. At være mester i det, betyder at I iscenesætter og spiller alle roller i jeres eget liv. At spille alle roller betyder, at alt hvad I møder, har en andel af jeres liv. Når I møder noget der virker svært, så er det en svær rolle, og I gør det måske sværere end det er. Når I mærker jeres krop reagerer på forskellige måder i denne tid, så er der nogle gamle mønstre I skal være opmærksom på, for ved at vise jer noget gammelt og genkendeligt bliver I opmærksom på, at I ved hvad det handler om. I skal være meget bevidst om, at det ikke er de gamle mønstre der er vigtigt, men at I vælger en gammel måde at reagere på – en gammel rolle som er genkendelig fordi der er noget nyt der måske er for vanskelig.


Så se på de roller du spiller, hvilke af rollerne er gamle roller, du har valgt fordi det er nemmeste, og fordi de nye roller måske er for svære, og hvilke er nye roller du ikke helt har lært endnu.


Al ny begyndelse kræver lidt øvelse og indlevelse og du kan ikke spille de nye roller uden at træde ved siden af, så glæd dig at du kan se forskellen og ved hvornår du vælger de gamle roller og hvornår du træner dig selv i de nye roller.

At I alle modtager ny energi er ikke arbejdet, men hvad I gør med den nye energi, deri ligger jeres arbejde. At tage de nye roller på dig og vide at det vil gavne dig og alle andre at påtage ansvaret for dit ” nye liv ” i den nye tids energi. Du er udvalgt til at leve i denne tid, og se dig omkring, se at mange skifter ” ham ” i øjeblikket og samtidig er det som alle mennesker i perioder træder i deres barndoms sko, og bruger de gamle roller.

At se forskellen hos andre og hos dig selv, er et vigtigt skridt for at lære dine nye roller. Tag den nye energi til dig og øv dig i at spille nye roller og find værdien i at bruge nye former for fremtræden. Du bliver hjulpet når du tør være i den nye energi og i dine nye roller.

Guds hjælp er med dig på mange planer.

                                                    9. juni 2009  Mariann Liv Thomsen

Klarsyn for maj 2009

Kristus Sananda :

Vær hilset alle I der lytter og er nærværende. I denne måned ønsker vi at du

skal have fokus på det, der er vigtigt for dig og det du ønsker at fremme.

Vi vil gavne dig i din udvikling, men du vil også opleve at du er nødt til at føle et stort ansvar og engagement i det du brænder for. Intet skal i denne tid være halvt, men du skal med hele dit hjerte gå ind i de nye energier og bruge dem til at fremme at dine visioner og ønsker. Du kan føle det som om du nogle gange har planer, tanker og ønsker, men egentlig ikke energi og lyst til at gå videre, så du står i et vadested, fordi noget ikke er helt fuldendt. Det er ikke det det handler om, men at du i dine ønsker har et meget præcist ønske, som måske ikke lige nu ligger i dine kort.

I hele dit væsen kan du føle den universelle kraft, men den er rent lys, og dette rene lys åbner også for dit mørke. Ikke det mørke du gemmer, men det mørke der stadig ligger som en tåge i din aura og din personlighed. Det mørke du har bearbejdet, men ikke opløst. Det kommer til dig for at du kan se at der andre måder at takle tingene på. Hvis du føler noget kommer igen, så husk at der er andre måder at bruge den nye energi på. Ikke at afvise det, ikke at rense det, men elske det som en del af dig. At elske alt for hvad det er, opløser det

ikke-elskede.

Se dine drømme som livsopgaver du giver lys og kraft til at blive levende og nærværende, så nærværende at du kan plukke dem. Din opgave er at plukke dem nænsomt og med fryd i hjertet tage imod den gave det er.

Vi hilser dig som lysets tjenere på jorden lige nu.

                                                    11. maj 2009   Mariann Liv Thomsen

Klarsyn for april 2009

Kristus Sananda hilser dig og alle der læser dette.

I denne tid skal du på enhver måde mærke og forstå at du selv vælger din måde at takle tingene på. Din vej er den vej du går, og ingen anden. Nogen gange kan du tage en lille stikvej eller omvej, men din vej er fastlagt. Du kan til enhver tid vælge hvordan du vil færdes og forcere din vej. Den stille vandren og opleve hvert minut, eller det hurtige løb derud af for at komme til målet, som altid vil ligge forude. Det er dit valg hvordan du går vejen og det er dit ansvar at komme fremad på din måde.

Vær bevidst om at du har et ansvar for livet, som det er lige nu. Du har et ansvar for at gøre det, der er bedst for dig og dem omkring dig, du har et ansvar for at vælge din måde at komme frem i livet på. Hver bevidst om at hver gang du gør noget, ligger der et valg til grund for det du gør, og det valg er dit ansvar.

At påtage sig ansvaret skal ikke føles som en begrænsning, men en udvidelse af dine muligheder. Hvis du ikke er bevidst om, at du har ansvaret og valget, kan du føle dig puffet omkring ved andres valg og ønsker, derved får du begrænset dit virkefelt. Når du påtager dig ansvaret for dine valg, bliver dine muligheder mangedoblet. Vær bevidst om at dine valg kan støttes på mange måder. Du kan føle dig usikker, men du skal til enhver tid vide, at der altid er Guddommelige hjælp lige præcis til dig og dine valg. Det eneste du skal gøre at lytte indad, og foretage dine valg med en stille hjerte, der rummer alt din indre visdom. For denne visdom er Guddommelig i sit udtryk.

Du kære barn i mange situationer er du som et barn der prøver de nye muligheder, så lad dig ikke begrænset men se mulighederne i det at påtage et ansvar. Begrænsninger er ikke et valg, at vælge giver muligheder, så mærk i dit indre hvad du ønsker at fremme eller forandre og vid at det er dit valg og dit ansvar hvad du kan gøre ved det. Bed om at blive hjulpet til at vælge og når du har valgt, så bed om hjælp til at holde fast i dine beslutninger / ønsker.

 Ikke at gøre noget er også et valg og et ansvar, og nogle gange er dette valg en vigtig læreproces.

Løft dine vinger og flyt dit fokus fra der hvor du er lige nu, og se at altid er i udvikling, så vær bevidst om hvordan gavner du denne udvikling både for dig selv og andre omkring dig.

Vi gavner dig, der hvor du er lige nu.

                                                Mariann Liv Thomsen 12. april 2009

Klarsyn for marts 2009

Kristus Sananda

Jeg Kristus Sananda hilser alle i denne tid.

Den tid der rummer det hele og samtidig virker usynlig i sit væsen. Det er som om I kan føle, hvad tiden vil jer og hvad I kan gøre for at fremme det, I føler er rigtigt. Samtidigt kan I føle det, som I står i kviksand og ikke kan flytte jer selvom I har de mest positive intentioner. I ønsker det bedste for jer selv, men kan ikke se vejen dertil.


I kære mennesker I har rigeligt lige nu med at holde jer på begge ben og være i en indre balance. Omkring jer sker der så mange forandringer og i løbet af dagen og natten bliver I udsat for disse forandringer fra alle sider, så kræv ikke mere af jer selv, end det at være i nuet og find balancen i al ting. Det der skal ske, vil ske.

Dine ønsker bliver hørt, så vær bevidst om, hvad du ønsker, men vær også bevidst om, at tiden arbejder på helt andre planer lige nu. Noget du ønsker kan ske i et nu, og andet nærmere du dig slet ikke. Det kan skabe forvirring og frustrationer, men det er vigtigt du er fokuseret på at være nu og lige nu, og tage udgangspunkt i det.


Forandringer i denne tid er en indre rejse, ligesom jorden er på en indre rejse, er du som menneske i forandring. Frygt ikke, for det er ikke angsten vej du går.

Hav tillid til usynlige og hav tillid til det Guddommelige, for det hele vil forløse sig til helt nye energier og toner. Toner og energier du lige nu ikke kan fatte.


Du kan føle det som du bærer på et barn – du kan mærke det og fornemme det, men ikke se det konkret, og du ved ikke hvornår fødslen er. Du ved at udviklingen er i gang og du følger det, men du kan føle dig magtesløs og handlingslammet, for hvad skal du gøre.

Mit kære barn du skal ikke handle, for så flytter du dit fokus, men være meget i dit eget lige nu. Være bevidst om hvordan har du det, der hvor du er og hvad kan du gøre for at fremme energien der. Se dig omkring hvor du er, hvad er der brug for : Nye farver, forårsblomster, nye gardiner eller oprydning.


Du skal ikke skabe nyt, men forbedre det der er og det du allerede er, for derigennem at gøre klar til det nye, gøre klar som du skal modtage et lille nyt barn. Så glæd dig og skab glæde ved det der allerede er. Se dig omkring – se skønheden og frem skønheden i alting, også i dig selv.

Du er et skønt Guds barn på jorden og som sådan er du skabt.

Se skabningens skønhed blive åbenbaret.

Med Guds lys bliver alt synligt.

                                          M ariann Liv Thomsen 12. marts 2009

Klarsyn for februar 2009

Kristus Sananda

Vær hilset I kære som lever livet i denne stund.

Se at i denne tid er der ikke langt fra en tanke til at tanken får magt. Du kan føle det, som tanken driver dig ud på kanten af livet eller ned i det dybe hul. Du kan føle det, som tanken har sit eget liv og lever det gennem dig. Du kan føle dig i klemme i dit eget indre liv – og derigennem blive påvirket i dit ydre liv.


Tanken kan fylde meget, men tanken er ikke hele dig. Tanken er en del af dig og giver dig forståelser og erkendelser, men tanken er ikke din indre visdom.

Din indre stemme er hele dig og din indre visdom. Dybt i dit hjerte ånder den indre stemme. Søg din indre stemme og gør tanken tavs. Lad din indre stemme fylde dig med visdom og kærlighed. Tanken kommer ikke fra din indre stemme, men fra dine forventninger og forestillinger. I denne stund er det vigtigt, du føler og følger din indre stemme. Din indre stemme kan være stille, for at du skal være stille og lytte. Lad stemmen fylde hele dit liv, dit sind, dit hjerte og dine forestillinger om dig selv. 

I dit indre væsen er du sikker på dig selv og kender dine egne værdier, men i denne tid kan du blive usikker på, hvad du magter, for det tydelige nærvær af dit indre selv kan virke overvældende og give mistillid. Omkring dig ser du grunde til at frygte og have angst, og tanken om frygten og angsten skabes overalt, hvor du ser hen. Lad dig ikke blive angst, for frygten er ikke det universelle – men det menneskeskabte. Frygten og angsten fjerner dig fra nuet og hele dig som guddommeligt menneske i denne tid.

Tro og tillid giver grobund for glæden og væren i nuet. Lev livet i tro og tillid til alt godhed og at alt er i det godes tjeneste. Den universelle stemme synger højt og glædesfyldt, og hvis du i stilhed lytter, kan du høre englenes glædeskor, for glæden lyser og stråler. De indre værdier bliver styrket dag for dag i alle mennesker, søg din indre stemme og giv den liv og kraft til at styrke dig i denne tid.

Vi giver kærlighed til alle indre stemmer og taler med lyse stemmer, for at I kan høre det Guddommelige og blive rørt i hjertet.

                                                    Mariann Liv Thomsen   7. februar 2009

Klarsyn for januar 2009

Kristus Sananda :

Vær hilset alle I.

I lever i en tid af forandring og dog føles alt som det gamle, men se den nye begyndelse har været der længe, men savner at blive anerkendt som noget nyt. Mennesket har en modstand mod at gå nye veje, så skab din indre tro på at du følger din vej som du altid har gjort, men skab også en følelse af at det er let. Frygt ikke, lad ikke frygten få plads. Giv ikke det negative opmærksomhed, men se at alt hvad der sker, er for det gode. Se at det der gives opmærksomhed vokser, så lad ikke frygten vokse. Giv ikke krisen næring, men tro på at det der skulle væltes er væltet. Tro på dig selv og at du er på rette vej, for det er du.

Du kan føle det som du står i stampe, men du afprøver dine nye muligheder i ro og fred. Og se at lyset reflekterer i det bundne og faste. Se at lyset er kraftigere jo mere stilhed du har i hjertet og fasthold dig selv i det rette. 

Vær tro mod det, du ved er det rigtige lige nu. Du kan føle der er forhindringer på vejen, men nej du skal gå med stilhed og føle stilheden i hele dit væsen. Du skal gå med forsigtighed og føle at hele jorden bærer dig. Du skal gå med lethed og mærke at du bliver løftet.

Du kan føle det som du kommer frem og alligevel ender samme sted – giv ikke op, det er vejen. Sæt dig ikke mål for din vej, men vælg det at gå vejen som målet. Det at fastholde dig selv i noget, der er vigtigt for dig både på et indre og ydre plan. At gavne dig selv og din krop på flere planer.

Hvad er vigtigt for dig lige nu – hvad er vigtigt at du holde fast i.

Se det ikke som en opgave, men vejen du går, og gå vejen med glæde.

Lys og kærlighed skinner overalt for at vise dig dit indre lysvæsen

der ønsker at komme ud og blive levendegjort.

Vær hilset du lysets barn.

                                                    Mariann Liv Thomsen 5. jan 2009

Klarsyn for december 2008


Kristus Sananda :

Vær hilset I som læser dette og mærker julens komme. I denne tid hvor I venter, skal I også se at det I venter på, allerede er til stede. Den forventning I sætter foran jer, kan bremse for at I kan se, at tingene allerede er der for jer. At forvente er at stille sig foran og vente, men det er tiden ikke til. Ja at stå og være i nuet og være klar på, at du selv skal finde ind til det, der er dine fornyelser.

I denne tid er det som der er to poler, der langsomt smelter og åbenbare nye ting. I dit indre vækkes noget, der er vigtigt at erindre. En følelse af en ny glød og intensitet, en ny åbenhed og varme i dit indre. En glæde for den du er, ikke kun i dig selv, men som en del af noget mere. Din længsel bliver til en vished. Din vished bliver til indre visdom. Du kan føle det som du ved det med hele dit hjerte, og samtidig har du det lige nu, som du ikke ved, hvad du ved. Du kan mærke DET er der, men hvad er det. Det er altet og guddommen i dig.

Samtidig er tiden til at finde din vej og have en forståelse af, at du er den eneste der kan gå vejen med alle dens opgaver. Dine guider og engle vail til enhver tid hjælpe dig, men det er dit ansvar at gå vejen, at tage det på dig og ikke lade andre have ansvaret for det. At finde dine egne indre værdier og føle dig værdifuld er at påtage dig hele ansvaret for dit eget liv, og derigennem anerkende dig selv, som den du er. At turde være målbevidst ikke for at nå et mål, men turde gå vejen.

At vide i dit indre : Jeg er den, jeg ER, giver dig indre styrke og tro. Tro på dig selv, men tro også på at du er mere end det, du er det guddommelige. Med den indre tro må du være guddommelige på alle planer - ikke en del, men hele delen. Du anerkender det guddommelige i dig, ved at stå ved den, du er. Ved at være ærlig i dit udtryk og finde de værdier der har betydning for, at du kan være den du er, på alle planer.

Dit indre lys skal skinne og lyse ud, så du viser dine værdier i den du er.


Vær hilset for vi ser, den du er i dit indre.

                                                    Mariann Liv Thomsen