Mariann Liv Thomsen

Kanaliseringer

Kuthumi :

Året der kommer  - første halvdel af 2009 


I kære mennesker, vær hilset som dem I er.

Jeg er Kuthumi der hilser jer i kærlighed og visdom.

Lad lyset flyder ind overalt hvor det er muligt, for mørket er ikke nærværende. Mennesket bærer mørket i sig og skal renset for det, Jorden bærer mørket i sig og skal renses for det, Lyset bærer mørket i sig og skal renses for det, men mørket er ikke nærværende, mørket er ikke til stede.

I kære mennesker se at frygten har ingen plads og på ingen måde kan blive fyldt op, for der er ikke noget at fylde op af. Hav ikke angst, men bær angsten som I allerede har og se at den er gammel. Det er ikke en ny angst, men den gamle der skal renses, forfines og accepteres.

2009 er balancens år, som en afslutning og begyndelse. 2 som balancen i at tage en ny begyndelse på flere planer. I begyndelsen ligger afslutningen og i afslutningen ligger begyndelsen. Det er som en slange der bider sig selv i halen uden at vide hvor hvad starter og hvad slutter. Måske er begyndelsen før afslutningen eller afslutningen før begyndelsen. 9 er at afslutte og runde af med Guddommelig indsigt, så se at dette år giver mulighed for at slippe det gamle og starte det ny i samme bevægelse. Til sammen giver det 11 tallet for den ultimative afbalancering i en ny begyndelse og på flere planer – et indre og et ydre.

2009 er året hvor du skal se at ny frø spirer frem, når du tør rydde det gamle, det der allerede gror og som du tror du skal bygge på: Nej du skal bygge på de frø, som det gamle har sat. Så giv mulighed for at slippe de gamle mønstre og se at du allerede har skabt de nye mønstre. Du skal ikke kæmpe, men fastholde dig selv i at forstå, at det er nye mønstre du skal danne. I dit liv har du gjort tingene på samme måde som førhen, men nu skal du finde nye veje til det samme mål, og du vil se at målet også forandre sig.

I kære børn vær hilset for dem I er, nybyggere i noget der allerede er, men som I ikke ser og forstår. Vi må sige jer at I har 3 perioder til at få renset og healet det gamle.

Den første periode har været fra 11.11 til 21. 12, det gjaldt om at give slip på nye måder og på mange måder blev I hjulpet til dette. På mange måder havde I noget der sluttede i denne periode og noget der startede. Det kan være på et rent fysisk plan, eller et følelsesmæssigt, mentalt eller spirituelt plan eller flere planer på en gang. I fik mulighed for at skabe nye veje, for de gamle var der ikke mere, og nogle gange kunne I blive forundret over let det var, og samtidig følte I tyngden i det hele. Det var som om alting blev væltet omkuld og samtidig stod det fast som var bøjeligt.

Næste periode er fra 11.1 til 22. 2 og føles som en periode hvor I fryser og føler jer alene, det er som alle omkring jer vil noget andet end det, I føler er rigtigt, Vælg jer selv og det I mærker er hjertets vej, og vær fastholdende i jeres mønstre, men vælg de nye mønstre. Vær ikke i frygt og angst, men vær tro mod jer selv, og det I ved er vigtigt lige nu. Skab lys omkring det I mærker som vigtigt og husk det mest rene er det krystalklare, som isen der fastholder alting og dog alligevel frigiver det med varmen. I kan føle jer forladte af det Guddommelige, men vær stille og I vil føle den Guddommelige stilhed. I denne stilhed er alt som et og I som alt. Find fred med at lyset åbner for visdommen, og ikke mørket der knuger alting. I den ydre verden vil det gamle blive meget synligt og en følelse af, at alting og alle hører sammen bliver vist endnu tydeligere. Frygt ikke, for det er lysets der skinner og gør jer angste – lysets fra en indre kugle af klarhed.

Den sidste periode i denne udrensning og forvandling er fra 3.3 til 12.4.

I denne periode er opblomstringen af det, der allerede ligger klar, det der blev skabt for mange år siden, det der er jeres vej, men som nu bliver tydelig. Det er balancen i at turde følge strømmen og dog tage nye skridt, nye åbninger, nye muligheder. Så tro på at jeres vej allerede er der, men endnu ikke er helt klar, for det bliver den i denne periode. I kan have behov at det bliver meget konkret, men husk at det sker på mange planer, både fysisk, psykisk, mentalt og spirituelt / åndelige. Vær åbne for denne indstrømning og tag imod med glæde.

For jer hver især vil I føle disse forvandlinger og afbalanceringer på mange planer, og nogle ville mærke det fysisk i krop og liv, andre mere som en indre rejse. For alle gælder det: gavn jer selv på alle planer. Vær trofaste i jeres indre og ydre liv, trofaste i forhold til hvad I ved gavner jer og andre. Gavn jeres krop og se at jeres krop gavner jer. Giv jeres krop det sunde og rene. Vandet, lyset og jorden er til enhver tid det mest gavnlige, både udvendigt og indvendigt. Forstå hvad almindeligt vand betyder for jeres krop og hele jeres væsen, forstå hvad solens stråler betyder for jeres krop og hele jeres væsen, og forstå hvad jorden afgrøder betyder for jeres krop og hele jeres væsen. Jeres lysvæsen vil det bedste for jer, og se at mørket i jer holder jer fast i det gamle, vælg de nye mønstre og gør det med lethed. 

I kære mennesker husk at dette kun er glimt af den virkelighed der venter jer. For at støtte og gavne den, skal I støtte og gavne jer selv. Find jeres indre visdom og følg den. I skal vide at med tiden vil I kunne leve af de tre ting : vand, lys og jord og intet andet. Vi beder ikke om at I fra nu skal ændre hele jeres kost, men forsøg at stræbe mod det universelle : vand, lys og jord.

2009 er balancens år på det indre og ydre plan, og på det globale og personlige plan. Se at det der sker i det ydre også sker i det indre. Fornem alting er et.

I kære mennesker I er velsignet for dem I er, lysvæsner i Lysets tid.

                                                    Mariann Liv Thomsen  6. januar 2009